เลือกภาษา TH EN
 
0-2713-0991
บริษัท ไอทวิสท จำกัด
ฝ่ายดูแลลูกค้า 0-2713-0991

USER :
PASS :
เลือกภาษา TH   EN

ส่งข้อความสำคัญด้วยภาษาต่างประเทศได้ทุกภาษาที่คุณต้องการ
เพราะการสื่อสารไม่จำกัดอยู่เฉพาะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
สื่อสารได้กระฉับกว่าด้วยการส่ง SMS ภาษาของลูกค้า
 

 

ระบบ SMS จากไอทวิสท จึงรองรับการพิมพ์ได้ทุกภาษา
เอาเป็นว่าถ้าคุณพิมพ์เข้ามาได้...เราก็ส่งได้
 
อย่างไรก็ตามข้อจำกัดของการพิมพ์ส่ง SMS เป็นภาษาต่างประเทศ
จะทำให้จำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งได้สูงสุดลดลงเหลือ 280 ตัวอักษร
จากปกติที่ข้อความภาษาไทยปนอังกฤษจะพิมพ์ได้ยาวสูงสุด 500 ตัวอักษร

FOLLOW US ON


ส่งได้ทุกระบบ


ช่องทางการชำระเงิน


L

บริษัท ไอทวิสท จํากัด

670 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

02-713-0991

081-817-4477

081-822-2226

FAX 02-3819-469

@911itwist

info@911itwist.com