เลือกภาษา TH EN
 
0-2713-0991
บริษัท ไอทวิสท จำกัด
ฝ่ายดูแลลูกค้า 0-2713-0991

USER :
PASS :
เลือกภาษา TH   EN

"ชื่อผู้ส่ง" สิ่งบ่งบอกตัวตน

เพราะเป็นชื่อที่จะบอกให้รู้ว่า SMS นั้นส่งมาจากใคร

การส่ง SMS ด้วยมือถือปกติแล้วชื่อผู้ส่งก็จะขึ้นเป็นเบอร์มือถือเบอร์นั้นๆ เปรียบเทียบกับการส่ง SMS ด้วยระบบของ ไอทวิสท เราสามารถกำหนดชื่อผู้ส่งได้

ทำให้ผู้ได้รับ SMS รู้ว่า SMS นั้นส่งมาจาก Pizza1112, Google, TescoLotus, TMBBank ซึ่งการกำหนดชื่อได้นั้นเป็นหนึ่งในข้อมูลที่สำคัญ เพราะเมื่อผู้ได้รับ SMS รู้แล้วข้อความส่งมาจากใคร ก็จะค่อยอยากอ่านข้อความต่อไปว่าเป็นการแจ้งโปรโมชั่น แจ้งกิจกรรม หรือเป็นการบอกถึงสิทธิพิเศษแก่สมาชิก ซึ่งที่สุดแล้วก็ทำให้ผู้ที่ได้รับ SMS มีความพอใจและเชื่อมั่นมากขึ้นกับ SMS ที่ได้รับ

 

ข้อกำหนดของการตั้งชื่อผู้ส่ง

✅  ชื่อผู้ส่งกำหนดได้เป็นอักษรอังกฤษหรือตัวเลขได้ยาวสูงสุด 11 ตัวอักษร

✅  เพื่อให้อ่านง่ายสำหรับอักษรอังกฤษสามารถกำหนดตัวอักษรเล็กใหญ่ได้

✅  13 อักษรพิเศษสามารถใส่อยู่ในชื่อผู้ส่งได้

 

ชื่อผู้ส่ง หรือ Sender นี้สามารถกำหนดได้เป็นอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข

ได้ยาวสูงสุด 11 ตัวอักษร เช่น

PAYSBUY =   7 ตัวอักษร

EasyTaxi    =   8 ตัวอักษร

OfficeMate  = 10 ตัวอักษร

 
13 ตัวอักษรพิเศษที่สามารถใส่อยู่ใน Sender ได้มีดังนี้
No. อักษรพิเศษ ตัวอย่าง ประโยชน์ / การนำไปใช้ /  ***
1 @ @911itwist เพื่อใช้เป็น Sender เดียวกับชื่อใน LINE @ หรือ E-mail
2 _ ขีดล่าง Eak_iTWiST เพื่อให้คำ 2 คำแยกกัน ทำให้อ่านง่าย
3 - ขีดกลาง Eak-iTWiST เพื่อให้คำ 2 คำแยกกัน ทำให้อ่านง่าย
4 # #itwist ตั้งเป็นชื่อเดียวกับ hashtag
5 $ US$ เครื่องหมายดอลล่า ก็ใช้ได้นะ
6 % 100% ตั้งเป็นชื่ออย่างนี้ก็ได้
7 (  ) ICBC (THAI) กรณีเป็นสาขาในประเทศหรือจังหวัดต่างๆ / ***
8 * **iTWiST** เครื่องหมายดอกจัน ใช้เน้นอย่างนี้ก็ได้
9 . .life ใช้จุดมาตั้งเป็นชื่อก็ได้
10  เว้นวรรค Eak iTWiST ช่วยให้การอ่านชื่อง่ายขึ้น / ***
11 : 10:1 ชื่อเป็นเครื่องหมาย Colon / ***
12 ; Pack;s-m-l ชื่อเป็นเครื่องหมาย semicolon
13 ! HotPrice! ทำให้ชื่อดูน่าสนใจ
 
*** เป็นสัญลักษณ์ที่จะไม่แสดงบนเครื่อง iPhone

FOLLOW US ON


ส่งได้ทุกระบบ


ช่องทางการชำระเงิน


L

บริษัท ไอทวิสท จํากัด

670 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

02-713-0991

081-817-4477

081-822-2226

FAX 02-3819-469

@911itwist

info@911itwist.com