เลือกภาษา TH EN
 
0-2713-0991
บริษัท ไอทวิสท จำกัด
ฝ่ายดูแลลูกค้า 0-2713-0991

USER :
PASS :
เลือกภาษา TH   EN

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 มีผลอย่างไรต่อการส่ง SMS
 
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560
มีผลใช้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
 
 
โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานส่ง SMS ที่พูดถึงกันมากจะอยู่ที่
“การส่ง SMS โฆษณา” ว่าจะยังส่งได้หรือไม่นับจากนี้?
 
ก่อนการตอบคำถามนี้เราลองมาดูประโยคเต็มของพ.ร.บ.มาตรา 11
ที่ว่ากันด้วยเรื่องของการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์แก่ผู้รับว่ามีเนื้อหาดังนี้
 
ผู้ใดการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น
อันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับ...
โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับสามารถบอกเลิก
หรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฎิเสธการตอบรับได้โดยง่าย
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท
 
 
จากประโยคเต็มของพ.ร.บ. ในส่วนของการส่ง SMS จะอยู่ในข้อกำหนดของมาตรา 11 นี้
เพราะเป็นลักษณะนึงของการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
 
โดย SMS ที่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับส่วนใหญ่จะเกิดจาก SMS โฆษณา
หรือ SMS สแปมที่ส่งไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเบอร์มือถือ
 
อย่างไรก็ตาม การขอเลิกหรือปฎิเสธการรับ SMS โฆษณานี้
เจ้าของเบอร์มือถือที่รำคาญ SMS สามารถกด *137 แล้วกดโทรออก
และทำรายการยกเลิกได้ง่ายๆผ่านระบบ IVR ฟรีทุกเครือข่าย
 
ด้วยการมีช่องทางที่ผู้บริโภคสามารถกดยกเลิกได้เองง่ายๆและไม่มีค่าใช้จ่าย
จึงน่าจะยังตอบโจทย์ของพ.ร.บ.ที่ระบุว่าจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้รับสามารถบอกเลิก SMS ที่รำคาญได้
 
ปัจจุบัน 10%-40% ของรายการส่ง SMS จาก iTWiST
จะถูกบล็อกจากการบอกเลิกจากการกด *137 นี้
โดย SMS จะถูกกรองออก ผู้ที่รำคาญ SMS ก็จะไม่ได้รับ SMS
ในขณะที่ธุรกิจที่ส่ง SMS และโดนบล็อกก็จะไม่เสียค่า SMS ที่ส่งออกไปไม่ถึง
 
ถึงแม้ว่า พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
จะมีผลบังคับใช้แล้ว  แต่ก็ยังมีกฏหมายลำดับรองอีก 5 มาตรา*
ที่ต้องจัดทำให้เสร็จภายใน 60 วันหรือ 23 ก.ค. 2560
จึงจะสามารถตอบได้อย่างชัดเจนว่า
ส่ง SMS โฆษณาแบบไหนจึงจะไม่สร้างความรำคาญแก่ผู้รับ
 
โดย
*กฏหมายลำดับรองมาตราข้อ 1) เป็นข้อที่เราจะใช้ในการติดตามเพราะเป็นข้อที่ว่าด้วย
ร่างประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่อง
ลักษณะและวิธีการส่ง และลักษณะและปริมาณของข้อมูลความถึ่
และวิธีการส่ง ซึ่งไม่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับ พ.ศ. ...

FOLLOW US ON


ส่งได้ทุกระบบ


ช่องทางการชำระเงิน


L

บริษัท ไอทวิสท จํากัด

670 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

02-713-0991

081-817-4477

081-822-2226

FAX 02-3819-469

@911itwist

info@911itwist.com