เลือกภาษา TH EN
 
0-2713-0991
บริษัท ไอทวิสท จำกัด
ฝ่ายดูแลลูกค้า 0-2713-0991

USER :
PASS :
เลือกภาษา TH   EN

นโยบายการรักษาความลับและข้อมูลของลูกค้า

 

ข้อมูลที่เป็นความลับ

ไอทวิสท ในฐานะผู้ให้บริการ SMS รับทราบดีว่าข้อมูลที่เป็นความลับคือ  
 
ข้อมูลลูกค้าผู้ใช้บริการ ได้แก่ ชื่อผู้ติดต่อ ชื่อผู้ใช้งาน ที่อยู่ เบอร์มือถือ อีเมล และ user - password การใช้งานระบบ 
 
ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการใส่ไว้ในระบบเพื่อส่ง SMS ได้แก่ ฐานข้อมูลเบอร์มือถือ 
 
 
 
ไอทวิสทมีหน้าที่ในการเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผย และจะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลของลูกค้าแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ 
 
1.ลูกค้าเจ้าของ user ได้ร้องขอ 
 
2.ข้อมูลที่จัดสรรนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้ลูกค้าเจ้าของ user เองทำธุรกรรมส่ง SMS ได้สำเร็จลุล่วง 
 
3.การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฏหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฏหมายต้องการ เช่น บริษัทฯอาจได้รับการขอให้เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าด้วยคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้บริษัทฯยังอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลแก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐ

 

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูล

1.เมื่อมีการร้องขอ user - password จากลูกค้าที่จำรหัสเข้าใช้งานไม่ได้ ไอทวิสท จะส่ง SMS แจ้ง user - password เข้าเบอร์มือถือของเจ้าของ user ที่ลงทะเบียนไว้กับระบบเท่านั้น 
 
2.การใช้งานส่ง SMS บนเว็บ ข้อมูลทุกอย่างจะผ่านการเข้ารหัส โดยไอทวิสทเลือกใช้เทคโนโลยี SSL 256 บิท (ระดับ 256-bit encryption) ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดระดับเดียวกับการทำธุรกรรม Internet Banking บนเว็บของธนาคาร ซึ่งลูกค้ามั่นใจได้ในความปลอดภัยด้วยการสังเกตสัญลักษณ์รูปกุญแจล็อคสีเขียวพร้อม URL ที่เป็น https ตลอดการใช้งาน 
 
3.การใช้งานส่ง SMS ด้วยการเชื่อมต่อ API ซึ่งเป็นการส่งข้อมูลระหว่างเซิฟเวอร์ เซิฟเวอร์ทุกเครื่องที่ทำโค้ดดิ่งเข้ามาจะต้องผ่านการรักษาความปลอดภัยของ Firewall เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลที่เป็นความลับ

FOLLOW US ON


ส่งได้ทุกระบบ


ช่องทางการชำระเงิน


L

บริษัท ไอทวิสท จํากัด

670 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

02-713-0991

081-817-4477

081-822-2226

FAX 02-3819-469

@911itwist

info@911itwist.com

นโยบายการรักษาความลับและข้อมูลของลูกค้า นโยบายการรับประกันความพอใจ ข้อตกลงการใช้งาน SMS