เลือกภาษา TH EN
 
0-2713-0991
zzบริษัท ไอทวิสท จำกัด
ฝ่ายดูแลลูกค้า 0-2713-0991

USER :
PASS :
เลือกภาษา TH   EN

รองรับการพิมพ์ส่ง SMS ได้ทุกภาษา

ส่งข้อความสำคัญด้วยภาษาต่างประเทศได้ทุกภาษาที่คุณต้องการ

เพราะการสื่อสารไม่จำกัดอยู่เฉพาะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

สื่อสารได้กระฉับกว่าด้วยการส่ง SMS ภาษาของลูกค้า

 

ระบบ SMS จากไอทวิสท จึงรองรับการพิมพ์ได้ทุกภาษา

เอาเป็นว่าถ้าคุณพิมพ์เข้ามาได้...เราก็ส่งได้

 

หลักการนับจำนวนตัวอักษรที่คิดเป็น 1 ข้อความ

-ภาษาอังกฤษล้วนพิมพ์ได้ 160 ตัวอักษร คิดเป็น 1 ข้อความ

-ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศทั่วโลกพิมพ์ได้ 70 ตัวอักษร คิดเป็น 1 ข้อความ

-ภาษาต่างๆที่ปนกับภาษาอังกฤษ ก็จะถือเป็นภาษาต่างประเทศก็จะพิมพ์ได้ 70 ตัวอักษร คิดเป็น 1 ข้อความ

 

ข้อความที่พิมพ์ยาวเกิน 70 ตัวอักษรในภาษาไทย หรือเกิน 160 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ

ระบบจะเรียกคำสั่ง Join Message มาใช้งานโดยการนับจำนวนตัวอักษรที่คิดเป็น 1 ข้อความจะใช้หลักดังนี้

-ภาษาไทย 67 ตัวอักษรคิดเป็น 1 ข้อความ

-ภาษาอังกฤษล้วน 152 ตัวอักษรคิดเป็น 1 ข้อความ

 

ข้อสังเกตถึงจำนวนตัวอักษรที่หายไปนั้นเพื่อที่จะทำให้ข้อความนั้นติดกัน ผู้รับข้อความจึงเปิดอ่านเพียงครั้งเดียวอ่านยาวได้เลย

 

ความยาวของข้อความต่อเนื่อง

-ภาษาไทยปนอังกฤษจะพิมพ์ได้ยาวสูงสุด 500 ตัวอักษร หรือเท่ากับ 8 ข้อความต่อเนื่อง

-ภาษาต่างประเทศพิมพ์ได้ยาวสูงสุด 280 ตัวอักษร หรือเท่ากับ 4 ข้อความต่อเนื่อง

FOLLOW US ON


ส่งได้ทุกระบบ


ช่องทางการชำระเงิน


L

บริษัท ไอทวิสท จํากัด

670 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

02-713-0991

081-817-4477

081-822-2226

FAX 02-3819-469

@911itwist

info@911itwist.com

นโยบายการรักษาความลับและข้อมูลของลูกค้า นโยบายการรับประกันความพอใจ ข้อตกลงการใช้งาน SMS