เลือกภาษา TH EN
 
0-2713-0991
zzบริษัท ไอทวิสท จำกัด
ฝ่ายดูแลลูกค้า 0-2713-0991

USER :
PASS :
เลือกภาษา TH   EN

SMS API

เชื่อมต่อแอพของคุณกับ SMS Gateway ที่มีความแม่นยำสูงสุด

 

SMS Gateway ที่รองรับงานพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้ทุกรูปแบบ

เริ่มต้นด้วยการแจ้ง IP ของ Server ที่ต้องการจะเชื่อมต่อเข้ามาให้ iTWiST ทราบ

และเขียนโค้ดตามรูปแบบคู่มือ API ที่เรากำหนดให้

 

1.วิธีการหาค่า IP ของเครื่อง Server

เนื่องจากเราจะเปิด Firewall ให้กับ IP ของเครื่อง server ที่จะใช้ติดต่อเข้ามา
ดังนั้น IP ที่ลูกค้าจะแจ้งเข้ามาจะต้องเป็น IP ที่แท้จริงของเครื่อง Server
ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบหาค่า IP ที่แท้จริงได้ด้วยการเรียก
จาก Server ที่ใช้ส่ง ซึ่ง URL นี้จะแจ้ง IP ขาออกที่ถูกต้องออกมา
 
 

2.การเขียนโค้ดเพื่อส่ง SMS

URL สำหรับการเชื่อมต่อ

http://tunnel.911itwist.com:8080/servlet/sendSMS.do

 

Direction: Customer -> SMSGW
Protocol: XML over HTTP
Method: POST
Content-type: text/xml; charset=UTF-8
Request:

 

2.1 Authorization

 
Define HTTP Header field “Authorization” should be format username:password and then encode to be BASE64 format
Example
            Before encoding
                        Authorization: pichai:password
            After encoding
                        Authorization: cGljaGFpOnBhc3N3b3Jk
 

2.2 Data in xml format

 
พารามิเตอร์ที่จะส่งเข้ามา
 
Tag Name การตั้งค่า การใส่ข้อมูล  คำอธิบาย
id

 

  Yes            

 Integer 17 digits e.g.  00093350163340977

 หมายเลขยืนยันรายการข้อความที่ส่ง

 โดยสามารถกำหนด ID ได้เอง

 ความยาวได้สูงสุด 17 หลัก

msisdn Yes   66XXXXXXXX or 09XXXXXXX e.g.  668184522XX or 091234599  รูปแบบใส่เบอร์มือถือของผู้รับ 1 เบอร์ ต่อ 1 รายการส่ง
 รองรับการใส่เบอร์นำทั้งสองรูปแบบคือ 66 หรือ 0
msnlist No   66XXXXXXXX,09XXXXXXX
 รูปแบบใส่เบอร์มือถือหลายเบอร์ (list) ต่อ 1 รายการส่ง
 การส่งแบบ list นี้ ไม่ต้องระบุค่า
msgtype Yes 
 E สำหรับข้อความภาษาอังกฤษล้วน
 T สำหรับข้อความภาษาไทย
 U สำหรับข้อความภาษาต่างประเทศ
 (UTF-8 Encoding)
 U : for Unicode Content
 Example
 アクセスされたページはアドレスが変更されたか、削除された  可能性があります。
msdata Yes     Message
concat No 
false
true

 concat หรือ concatenate (join message)

 ซึ่งแปลว่า ต่อกัน เป็นการทำให้ข้อความยาวๆ

 รวมเป็นข้อความเดียว

 ให้กำหนดเป็น true เพื่อให้ข้อความต่อกัน

 กรณีไม่กำหนดเข้ามาระบบจะถือเป็น false

sender No     ชื่อผู้ส่ง กำหนดให้ตรงกับชื่อที่แจ้งไว้กับไอทวิสท เท่านั้น
 validperiod  No 
1
2
3
6
12
 คือระยะเวลาหมดอายุของข้อความ
 โดยกำหนดระยะเวลาหมดอายุได้ที่ 1ชั่วโมง, 2ชั่วโมง,  3ชั่วโมง, 6 และ 12 ชั่วโมง

       

2.3 ตัวอย่างการเขียนโค้ด

 

ตัวอย่างที่ 1 : การส่งข้อความภาษาอังกฤษล้วน

<?xml version="1.0" encoding="US-ASCII"?>
<transaction>
  <id>00093350163340977</id>
  <msisdn>668184522xx</msisdn>
  <msgtype>E</msgtype>
  <msdata>Hello SMS</msdata>
  <sender>SMS</sender>
</transaction>

 

ตัวอย่างที่ 2 : การส่งข้อความภาษาอังกฤษล้วน

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<transaction>
  <id>00093350163340977</id>
  <msisdn>668184522xx</msisdn>
  <msgtype>T</msgtype>
  <msdata>สวัสดี SMS</msdata>
  <sender>SMS</sender>
</transaction>

 

ตัวอย่างที่ 3 : การส่งหาเบอร์จำนวนมากๆใน 1 รายการ

<?xml version="1.0" encoding="US-ASCII"?>
<transaction>
            <id>00093350163340977</id> 
<msnlist>668184522XX,08184511XX</msnlist>
<msgtype>E</msgtype>
            <msdata>Hello SMS</msdata> 
            <sender>SMS</sender> 
</transaction>

 

ตัวอย่างที่ 4 : การส่งข้อความภาษาต่างประเทศ

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<transaction>
            <id>00093350163340977</id> 
<msisdn>818012395XXX</msisdn>
            <msgtype>U</msgtype> 
            <msdata>アクセスされたページはアドレスが変更されたか、削除された可能性があります。</msdata> 
            <sender>SMS</sender> 
            </transaction> 

 

ตัวอย่างที่ 5 : การส่งข้อความที่ต้องการให้ขึ้นบรรทัดใหม่ โดยใช้คำสั่ง CDATA

<?xml version="1.0" encoding="US-ASCII"?> <transaction>
<id>00093350163340977</id> <msnlist>668184522XX,08184511XX</msnlist> <msgtype>E</msgtype>
<msdata><![CDATA[
Text1
Text2
]]></msdata><sender>SMS</sender>
</transaction>

 

3.การวิเคราะห์ค่า error

Code Response Message คำอธิบาย

0

Success

การดำเนินการสำเร็จ

-102

Authenticate fail

คือกรณีของการใส่ user-password ผิด หรือเขียนโปรแกรมส่วนของ user-password มาผิดรูปแบบ

-106 

Invalid data entry

เป็นกรณีที่เกิดจากข้อมูลที่เขียนโปรแกรมเข้ามา ไม่ถูกรูปแบบ

-107

Credit not enough

จำนวน SMS เหลือไม่พอส่ง

-108

Invalid sender name

คือ การระบุ Sender Name เข้ามาไม่ถูกต้อง
โดยต้องระบุเข้ามาให้ตรงกับที่สร้างไว้ใน user ใช้งาน

  

4.ตัวอย่างการเขียนโค้ดด้วยภาษา: PHP, C, dot net C# และ JAVA

  4.1 ตัวอย่างโค้ด PHP

   /uploads/upfiles/files/PHPcodeSample.zip

 

  4.2 ตัวอย่างโค้ด Dot NET C#

   /uploads/upfiles/files/Dot%20NET%20C%23.zip

 

  4.3 ตัวอย่างโค้ด JAVA

   /uploads/upfiles/files/JAVAcodeSample.zip

 

ตารางสรุปคู่มือการเชื่อมต่อ iTWiST SMS API

 

API

API แบบเช็คยอดเครดิต SMS คงเหลือ

  คู่มือการเชื่อมต่อ  

 

 

 

 

  URL ของไอทวิสท  

http://tunnel.911itwist.com:8080/servlet/sendSMS.do

http://tunnel.911itwist.com:8080/servlet/CheckBalance.do

FOLLOW US ON


ส่งได้ทุกระบบ


ช่องทางการชำระเงิน


L

บริษัท ไอทวิสท จํากัด

670 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

02-713-0991

081-817-4477

081-822-2226

FAX 02-3819-469

@911itwist

info@911itwist.com

นโยบายการรักษาความลับและข้อมูลของลูกค้า นโยบายการรับประกันความพอใจ ข้อตกลงการใช้งาน SMS