เลือกภาษา TH EN
 
0-2713-0991
บริษัท ไอทวิสท จำกัด
ฝ่ายดูแลลูกค้า 0-2713-0991

USER :
PASS :
เลือกภาษา TH   EN

เปลี่ยนงานยุ่งๆของการแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกสหกรณ์ ให้เป็นงานง่ายๆ

 

งานส่งข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกของสหกรณ์จำนวนมากๆพร้อมๆกัน

SMS สามารถช่วยเปลี่ยนงานยุ่งๆให้เป็นงานง่ายๆ

 

     ข้อมูล ณ วันที่ 1 ม.ค. 2559

     ในประเทศไทยมีจำนวนสหกรณ์ และชุมนุมสหกรณ์อยู่ทั้งหมด 8,270 แห่ง ประกอบด้วย

     >>สหกรณ์ภาคการเกษตร จำนวน 4,706 แห่ง มีสมาชิกสหกรณ์ 6,604,980 คน

          (สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม)

     >>สหกรณ์นอกภาคการเกษตร จำนวน 3,564 แห่ง มีสมาชิกสหกรณ์ 4,882,247 คน

          (สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน)

       อ้างอิงข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ cpd.go.th

 

โดยจากจำนวนสหกรณ์ทั้งหมด 8,270 แห่ง จะมีสมาชิกรวม 11,487,227 คน

เท่ากับเฉลี่ยต่อ 1 สหกรณ์ จะมีสมาชิกที่ต้องติดต่ออยู่ประมาณ 1,389 คน

 

ดังนั้นหนึ่งในเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคือ SMS ที่ทำให้การแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกจำนวนมากๆสามารถทำได้อย่างง่ายดาย โดยใช้เวลาเพียงนิดเดียว

 
 

งานที่ SMS สามารถเข้ามาช่วยสหกรณ์ ได้แก่

1.งานสื่อสารภายในคณะกรรมการสหกรณ์

เช่น การนัดประชุม แจ้งนัดหมายกิจกรรมต่างๆ แจ้งกำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการ

 

2.แจ้งข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์แก่สมาชิก

ซึ่งลักษณะของการส่งข้อความเหมือนๆกันให้แก่สมาชิกพร้อมๆกันในครั้งเดียว

เช่น แจ้งนัดหมายอบรม Workshop สัมมนา  แจ้งสิทธิพิเศษ แจ้งกำหนดนัดหมายกิจกรรม

 

3.แจ้งผลอนุมัติเงินกู้ แจ้งกำหนดการโอนเงินกู้ หรือ ลักษณะงานแจ้งที่ข้อมูลแต่ละคนแตกต่างกัน

เป็นการส่ง SMS แบบเฉพาะเจาะจงที่ข้อมูลของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลย

แต่สามารถเป็นการส่งครั้งเดียวพร้อมๆกันได้เลยทีเดียว

เช่น

-การส่งแจ้งผลอนุมัติเงินกู้ ที่ก็จะมีทั้งสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติ และได้รับการอนุมัติเงินกู้

-การส่งแจ้งกำหนดการโอนเงินกู้ และยอดโอนเงินกู้ ที่ผู้กู้แต่ละคนอาจมีกำหนดการได้รับเงินโอนต่างวันกัน

 

4.แจ้งยอดฝากถอนเงินของสมาชิก

เป็นลักษณะการส่ง SMS อัตโนมัติ ที่สมาชิกจะได้รับ SMS ทันทีที่ทำรายการฝาก หรือถอนเงิน

โดยระบบสามารถส่ง SMS อัตโนมัติแก่สมาชิกได้ด้วยการเชื่อมต่อระบบ API กับ iTWiST Gateway

SMS อัตโนมัตินี้มีประโยชน์มากแก่สมาชิก เพราะนอกจากจะทำให้สมาชิกรู้ชัดเจนในยอดเงินฝาก ถอน สถานะยอดเงินกู้ และเป็นการสร้างความมั่นใจในการทำธุรกรรม และเหนือกว่านั้นคือกรณีที่เกิดรายการฝากถอนที่สมาชิกไม่ได้ แต่ได้รับ SMS ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากการโดนลักลอบใช้บัญชี สมาชิกก็จะได้รู้ตัวได้เร็วและแก้ไขได้ทันการณ์ 

 

(อ่านต่อ "SMS เข้ามาช่วยงานส่วนไหนในธุรกิจได้บ้าง”)

 
 

FOLLOW US ON


ส่งได้ทุกระบบ


ช่องทางการชำระเงิน


L

บริษัท ไอทวิสท จํากัด

670 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

02-713-0991

081-817-4477

081-822-2226

FAX 02-3819-469

@911itwist

info@911itwist.com

นโยบายการรักษาความลับและข้อมูลของลูกค้า นโยบายการรับประกันความพอใจ ข้อตกลงการใช้งาน SMS