เลือกภาษา TH EN
 
0-2713-0991
บริษัท ไอทวิสท จำกัด
ฝ่ายดูแลลูกค้า 0-2713-0991

USER :
PASS :
เลือกภาษา TH   EN

...คอมพิวเตอร์ 2560 มีผลอย่างไรต่อการส่ง SMS

 

...ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560

มีผลใช้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

 
 

โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานส่ง SMS ที่พูดถึงกันมากจะอยู่ที่

การส่ง SMS โฆษณาว่าจะยังส่งได้หรือไม่นับจากนี้?

 

ก่อนการตอบคำถามนี้เราลองมาดูประโยคเต็มของพ...มาตรา 11

ที่ว่ากันด้วยเรื่องของการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์แก่ผู้รับว่ามีเนื้อหาดังนี้

 

“ผู้ใดการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น

อันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับ...

โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับสามารถบอกเลิก

หรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฎิเสธการตอบรับได้โดยง่าย

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท”

 
 

จากประโยคเต็มของพ.ร.บ. ในส่วนของการส่ง SMS จะอยู่ในข้อกำหนดของมาตรา 11 นี้

เพราะเป็นลักษณะนึงของการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์

 

โดย SMS ที่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับส่วนใหญ่จะเกิดจาก SMS โฆษณา

หรือ SMS สแปมที่ส่งไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเบอร์มือถือ

 

อย่างไรก็ตาม การขอเลิกหรือปฎิเสธการรับ SMS โฆษณานี้

เจ้าของเบอร์มือถือที่รำคาญ SMS สามารถกด *137 แล้วกดโทรออก

และทำรายการยกเลิกได้ง่ายๆผ่านระบบ IVR ฟรีทุกเครือข่าย

 

ด้วยการมีช่องทางที่ผู้บริโภคสามารถกดยกเลิกได้เองง่ายๆและไม่มีค่าใช้จ่าย

จึงน่าจะยังตอบโจทย์ของพ.ร.บ.ที่ระบุว่าจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้รับสามารถบอกเลิก SMS ที่รำคาญได้

 

ปัจจุบัน 10%-40% ของรายการส่ง SMS จาก iTWiST

จะถูกบล็อกจากการบอกเลิกจากการกด *137 นี้

โดย SMS จะถูกกรองออก ผู้ที่รำคาญ SMS ก็จะไม่ได้รับ SMS

ในขณะที่ธุรกิจที่ส่ง SMS และโดนบล็อกก็จะไม่เสียค่า SMS ที่ส่งออกไปไม่ถึง

 

ถึงแม้ว่า พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

จะมีผลบังคับใช้แล้ว  แต่ก็ยังมีกฏหมายลำดับรองอีก 5 มาตรา*

ที่ต้องจัดทำให้เสร็จภายใน 60 วันหรือ 23 ก.ค. 2560

จึงจะสามารถตอบได้อย่างชัดเจนว่า

ส่ง SMS โฆษณาแบบไหนจึงจะไม่สร้างความรำคาญแก่ผู้รับ

 

โดย

*กฏหมายลำดับรองมาตราข้อ 1) เป็นข้อที่เราจะใช้ในการติดตามเพราะเป็นข้อที่ว่าด้วย

“ร่างประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่อง

ลักษณะและวิธีการส่ง และลักษณะและปริมาณของข้อมูลความถึ่

และวิธีการส่ง ซึ่งไม่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับ พ.. ...

FOLLOW US ON


ส่งได้ทุกระบบ


ช่องทางการชำระเงิน


L

บริษัท ไอทวิสท จํากัด

670 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

02-713-0991

081-817-4477

081-822-2226

FAX 02-3819-469

@911itwist

info@911itwist.com

นโยบายการรักษาความลับและข้อมูลของลูกค้า นโยบายการรับประกันความพอใจ ข้อตกลงการใช้งาน SMS