เลือกภาษา TH EN
 
0-2713-0991
บริษัท ไอทวิสท จำกัด
ฝ่ายดูแลลูกค้า 0-2713-0991

USER :
PASS :
เลือกภาษา TH   EN

SMS โฆษณาแบบไหนไม่ผิด ...คอมพิวเตอร์ 2560

 
 

หลังจากที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

ลูกค้าบางส่วนได้สอบมาว่าส่ง SMS โฆษณาทำไม่ได้แล้วใช่หรือไม่?

ก็พอดีวันนี้ได้รับ SMS มาจาก SCB

 
 

เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 11 ที่ว่า

ด้วยการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับ

จะต้อง “เปิดโอกาสให้ผู้รับสามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฎิเสธการตอบรับได้โดยง่าย

ดังนั้นเราจะเห็นว่าในประโยคส่ง ทางธนาคารจึงได้เพิ่มข้อความ

หากท่านไม่ประสงค์รับ SMS ข่าวสารเชิงพาณิชย์ โปรดติดต่อ 02-777-7777

ซึ่งทำให้ผู้รับที่รำคาญ SMS ก็สามารถโทรแจ้งบอกเลิกได้โดยง่าย

 

การใส่ข้อความแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับ SMS และให้เบอร์ติดต่อไว้

จึงเป็นวิธีแรกของการส่ง SMS โฆษณา โดยเมื่อลูกค้าแจ้งมาว่าไม่ขอรับ SMS อีกต่อไป

เราก็ค่อยนำเบอร์นั้นออกจากฐานข้อมูลของการส่ง SMS

 

การเพิ่มข้อความให้ลูกค้าบอกเลิกการขอรับข่าวสาร หรือ Opt out

เป็นวิธีการดีทั้งต่อตัวผู้รับและผู้ส่ง SMS

โดยผู้รับที่มองว่าเป็น SMS สแปมก็จะได้มีทางเลือกในการแจ้งแก่ผู้ส่งได้ตรงๆ

และไม่ต้องไปยกเลิก SMS แบบเหมารวม เพราะ SMS โฆษณาจากบางที่

ก็อาจจะเป็น SMS ที่เค้ายังอยากจะได้อยู่ก็ได้

ส่วนสำหรับผู้ส่ง SMS นั้นก็ถือเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดี

ทำให้สามารถได้จัดการกับฐานข้อมูลที่มี เพื่อเลือกใช้วิธีการติดต่อได้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย

 

2.การใส่หมายเลข *137 ไว้ในข้อความ

เพราะการกด *137 แล้วโทรออก เป็นวิธีง่ายๆในการทำรายการยกเลิก SMS กวนใจ

ผ่านระบบ IVR ซึ่งเป็นหมายเลขโทรฟรีสำหรับทั้ง AIS, dtac และ true

 

3.ส่ง SMS กับเบอร์ที่แจ้งยอมรับการแจ้งข่าวสารทาง SMS เท่านั้น

ถ้าถามว่าแล้วจะเอาเบอร์ที่เค้าแจ้งยอมรับการติดต่อทาง SMS มาจากไหน?

ขอตอบว่าเบอร์ลูกค้า Opt in นี้ได้มาจากตอนที่ให้ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิก

โดยในแบบฟอร์มเราก็มีช่องให้ลูกค้าเลือกช่องทางยอมรับการติดต่อทาง SMS

 
 

การส่ง SMS โฆษณาจึงยังคงสามารถทำได้ภายใต้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับล่าสุด

ลองเลือกจากหนึ่งในสามวิธีข้างต้นเพื่อส่ง SMS โฆษณาได้อย่างสบายใจครับ:)

FOLLOW US ON


ส่งได้ทุกระบบ


ช่องทางการชำระเงิน


L

บริษัท ไอทวิสท จํากัด

670 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

02-713-0991

081-817-4477

081-822-2226

FAX 02-3819-469

@911itwist

info@911itwist.com

นโยบายการรักษาความลับและข้อมูลของลูกค้า นโยบายการรับประกันความพอใจ ข้อตกลงการใช้งาน SMS