เลือกภาษา TH EN
 
0-2713-0991
zzบริษัท ไอทวิสท จำกัด
ฝ่ายดูแลลูกค้า 0-2713-0991

USER :
PASS :
เลือกภาษา TH   EN

iTWiST มอบน้ำใจสมทบกองทุนโครงการชุมชนอยู่ดี

วิถีพอเพียง ท่าสองยาง มูลนิธิศุภนิมิตฯ

อีกหนึ่งข้อความสำคัญที่เราอยากบอกก็คือ

‘ความขาดแคลนของเด็กๆและชุมชนห่างไกลในประเทศไทยยังมีอยู่มาก’

ดังนั้นเพื่อให้เขาได้มีโอกาสและอนาคตที่ดีกว่า

ไอทวิสท จึงขอเป็นอีกหนึ่งน้ำใจในการร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้

ห่างจากกรุงเทพฯ 660 กิโลเมตร ณ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

ชุมชนยากไร้กลางขุนเขาที่เลือกไม่ได้ ท่ามกลางความกันดาร และความขาดแคลน

มีเพียงมาม่า เส้นหมี่ ใช้เป็นอาหารกลางวันแก่เด็กๆ และการศึกษาที่ได้รับตามมีตามเกิด

ไอทวิสท ได้รับรู้ถึงความเร่งด่วนจากที่ชาวท่าสองยางกำลังเผชิญและรอการแก้ไข

จึงขอร่วมมอบเงินบริจาค สมทบกองทุน #โครงการชุมชนอยู่ดีชีวิตพอเพียงท่าสองยาง

จำนวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562

ทั้งนี้การดำเนินงานของโครงการจะประกอบด้วยโครงการหลัก 5 โครงการได้แก่

1.มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม ช่วยเด็กเล็กวัย 0-5 ปี มีอาหารครบคุณค่ารับประทาน สำหรับเด็ก 260 คน

2.เสริมปัจจัยการศึกษา และสื่อพัฒนาการสอน

3.สร้างห้องน้ำสะอาด

4.พัฒนาระบบประปาชุมชน เพื่อให้เด็ก ครอบครัว และชุมชนได้เข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างถูกสุขอนามัย

5.เกษตรพอเพียงเลี้ยงชีพ เพื่อให้พวกเขามีแหล่งอาหารที่มั่นคง

FOLLOW US ON


ส่งได้ทุกระบบ


ช่องทางการชำระเงิน


L

บริษัท ไอทวิสท จํากัด

670 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

02-713-0991

081-817-4477

081-822-2226

FAX 02-3819-469

@911itwist

info@911itwist.com

นโยบายการรักษาความลับและข้อมูลของลูกค้า นโยบายการรับประกันความพอใจ ข้อตกลงการใช้งาน SMS