เลือกภาษา TH EN
 
0-2713-0991
zzบริษัท ไอทวิสท จำกัด
ฝ่ายดูแลลูกค้า 0-2713-0991

USER :
PASS :
เลือกภาษา TH   EN

เชื่อมต่อแอพของคุณกับ SMS Gateway ที่มีความแม่นยำสูงสุด

 

SMS API เป็นการเชื่อมต่อซอฟต์แวร์ของคุณ

เข้ากับ SMS Gateway เพื่อให้สามารถส่ง SMS ได้

ด้วยความเรียบง่ายส่งได้ทันทีและสามารถเข้าถืงมือถือได้ทุกเครื่อง

SMS จึงถูกใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อแจ้งข้อความสำคัญ

 

4 ข้อความสำคัญที่ต้องส่งด้วยการเชื่อมต่อ API

เป็น 4 รูปแบบ SMS ที่ต้องการ SMS Gateway คุณภาพ 

เพราะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าลูกค้าลงทะเบียนบนเว็บแล้ว SMS ไม่มา!!! 

-_-‘ 

การส่ง OTP หรือ SMS Alert จึงเป็นขั้นสุดของ SMS 

เพราะระบบต้องเร็วที่สุด! + แม่นยำที่สุด! เท่านั้นจึงให้บริการได้

 

เชื่อมต่อเซิฟเวอร์ของคุณกับเราด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ

iTWiST SMS Gateway รองรับงานพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้ทุกรูปแบบ

เพียงแจ้ง IP ของ Server ที่ต้องการจะเชื่อมต่อเข้ามาให้เราเปิด Firewall

จากนั้นเขียนโค้ดทำรายการส่งตามรูปแบบคู่มือ API และตรวจสอบการรีเทิร์นค่าที่ได้รับ

 

1.แจ้ง IP ของเครื่อง Server ที่จะใช้ติดต่อเข้ามาให้เราเปิด Firewall

โดย IP ที่จะแจ้งเข้ามาจะต้องเป็น Outbound IP จากเครื่อง Server ของคุณเท่านั้น

การหาค่า IP ที่แท้จริง ทำได้โดยการใช้คำสั่งต่อไปนี้บนเครื่อง Server

กรณี Unix platform

#wget -qO- http://sms2.911itwist.com/htdocs/CheckIP.jsp

กรณี Windows platform

Open internet browser and goto “http://sms2.911itwist.com/htdocs/CheckIP.jsp

 

2.การเขียนโค้ดเพื่อส่ง SMS

URL สำหรับการเชื่อมต่อ

http://tunnel.911itwist.com:8080/servlet/sendSMS.do

 

Direction: Customer -> SMSGW
Protocol: XML over HTTP
Method: POST
Content-type: text/xml; charset=UTF-8
Request:

 

2.1 Authorization

 
HTTP Header "Authorization" รูปแบบ username:password ต้อง encode ด้วย Base64
 
ตัวอย่าง
            ก่อนการ encode
                        Authorization: pichai:password
            หลังการ encode
                        Authorization: cGljaGFpOnBhc3N3b3Jk
 

2.2 Data in xml format

 
พารามิเตอร์ที่จะส่งเข้ามา
 
Tag Name การตั้งค่า การใส่ข้อมูล  คำอธิบาย
id

 

  Yes            

 Integer 17 digits e.g.  00093350163340977

 หมายเลขยืนยันรายการข้อความที่ส่ง

 โดยสามารถกำหนด ID ได้เอง

 ความยาวได้สูงสุด 17 หลัก

msisdn Yes   66XXXXXXXX or 09XXXXXXX e.g.  668184522XX or 091234599  รูปแบบใส่เบอร์มือถือของผู้รับ 1 เบอร์ ต่อ 1 รายการส่ง
 รองรับการใส่เบอร์นำทั้งสองรูปแบบคือ 66 หรือ 0
msnlist No   66XXXXXXXX,09XXXXXXX
 รูปแบบใส่เบอร์มือถือหลายเบอร์ (list) ต่อ 1 รายการส่ง
 การส่งแบบ list นี้ ไม่ต้องระบุค่า
msgtype Yes 
 E สำหรับข้อความภาษาอังกฤษล้วน
 T สำหรับข้อความภาษาไทย
 U สำหรับข้อความภาษาต่างประเทศ
 (UTF-8 Encoding)
 U : for Unicode Content
 Example
 アクセスされたページはアドレスが変更されたか、削除された  可能性があります。
msdata Yes     Message
concat No 
false
true

 concat หรือ concatenate (join message)

 ซึ่งแปลว่า ต่อกัน เป็นการทำให้ข้อความยาวๆ

 รวมเป็นข้อความเดียว

 ให้กำหนดเป็น true เพื่อให้ข้อความต่อกัน

 กรณีไม่กำหนดเข้ามาระบบจะถือเป็น false

sender No     ชื่อผู้ส่ง กำหนดให้ตรงกับชื่อที่แจ้งไว้กับไอทวิสท เท่านั้น
 validperiod  No 
1
2
3
6
12
 คือระยะเวลาหมดอายุของข้อความ
 โดยกำหนดระยะเวลาหมดอายุได้ที่ 1ชั่วโมง, 2ชั่วโมง,  3ชั่วโมง, 6 และ 12 ชั่วโมง

       

2.3 ตัวอย่างการเขียนโค้ด

 

ตัวอย่างที่ 1 : การส่งข้อความภาษาอังกฤษล้วน

ด้วยการกำหนด msgtype ให้เป็น E  00093350163340977
  668184522xx
  E
  Hello SMS
  SMS

 

ตัวอย่างที่ 2 : การส่งข้อความภาษาไทยหรือ ไทยปนอังกฤษ

ด้วยการกำหนด msgtype ให้เป็น T  00093350163340977
  668184522xx
  T
  สวัสดี SMS
  SMS

 

ตัวอย่างที่ 3 : การส่งหาเบอร์จำนวนมากๆใน 1 รายการ

ด้วยการใช้ msnlist  00093350163340977 
  668184522XX,08184511XX
  E
  Hello SMS 
  SMS 

 

ตัวอย่างที่ 4 : การส่งข้อความยาวๆ ให้คนได้รับเปิดอ่านเป็นข้อความเดียว

ด้วยการกำหนดค่า concat เป็น true  00093350163340977
  668184522xx
  E
  
  SMS
  true

 

ตัวอย่างที่ 5 : การส่งข้อความที่ต้องการให้ขึ้นบรรทัดใหม่

ด้วยคำสั่ง CDATA  00093350163340977
  668184522XX,08184511XX
  E
  
  SMS

 

ตัวอย่างที่ 6 : การส่งข้อความที่ในประโยคส่งมีอักขระสงวน เช่น เครื่องหมาย & < >

ด้วยการใช้คำสั่ง CDATA  00093350163340977
  668184522xx
  T
  สวัสดี ขอบคุณ
  SMS

 

ตัวอย่างที่ 7 : การส่งข้อความภาษาต่างประเทศ

ด้วยการกำหนด msgtype ให้เป็น U  00093350163340977 
  668184522XX
  U 
  アクセスされたページはアドレスが変更されたか、削除された可能性があります。 
  SMS 
 

 

3.ตรวจสอบโค้ดที่ได้รับรีเทิร์น

Code Response Message คำอธิบาย - การแก้ไขปัญหา

0

Success

การดำเนินการสำเร็จ

-101 Internal server error แก้ไขที่ Header "Authorization" ต้อง encode ด้วย Base64

-102

Authenticate fail

คือกรณีของการใส่ user-password ผิด หรือเขียนโปรแกรมส่วนของ user-password มาผิดรูปแบบ

-106

Invalid data entry

เป็นกรณีที่เกิดจากข้อมูลที่เขียนโปรแกรมเข้ามา ไม่ถูกรูปแบบ

-107

Credit not enough

จำนวน SMS เหลือไม่พอส่ง

-108

Invalid sender name

คือ การระบุ Sender Name เข้ามาไม่ถูกต้อง
แก้ไขด้วยการแทนค่า Sender ให้ตรงกับตามที่มีอยู่ในระบบ

อาจตรวจสอบได้ด้วยการ login ผ่านเว็บ

  

 

ตัวอย่างการเขียนโค้ด: PHP, dot net (C#) และ JAVA

 

1. ตัวอย่างโค้ด PHP

   

   PHP Code Sample iTW2017

 

2. ตัวอย่างโค้ด Dot NET (C#)

   

   C dot Net Code Sample iTW2017

 

3. ตัวอย่างโค้ด JAVA

   

   JAVA Code Sample iTW2017

 

 

ตารางสรุป URL และคู่มือการเชื่อมต่อ iTWiST SMS API

 

API

API แบบเช็คยอดเครดิต SMS คงเหลือ

  คู่มือการเชื่อมต่อ  

 

 

 

 

  URL ของไอทวิสท  

http://tunnel.911itwist.com:8080/servlet/sendSMS.do

http://tunnel.911itwist.com:8080/servlet/CheckBalance.do

FOLLOW US ON


ส่งได้ทุกระบบ


ช่องทางการชำระเงิน


L

บริษัท ไอทวิสท จํากัด

670 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

02-713-0991

081-817-4477

081-822-2226

FAX 02-3819-469

@911itwist

info@911itwist.com

นโยบายการรักษาความลับและข้อมูลของลูกค้า นโยบายการรับประกันความพอใจ ข้อตกลงการใช้งาน SMS