เลือกภาษา TH EN
 
0-2713-0991
บริษัท ไอทวิสท จำกัด
ฝ่ายดูแลลูกค้า 0-2713-0991

USER :
PASS :
เลือกภาษา TH   EN

ระบบ SMS ตอบกลับอัตโนมัติแบบเชื่อมต่อ API

 

อีกหนึ่งความภูมิใจที่ 2Way SMS หรือระบบ SMS ตอบกลับอัตโนมัติ

ได้เป็นส่วนหน่ึงของการรับใช้ประชาชนในโครงการคลินิกหมอครอบครัว 

 

ซึ่งเริ่มให้บริการใน 4 เขตนำร่องของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตลาดพร้าว เขตจอมทอง เขตบางกอกน้อย และเขตดอนเมือง 

 

โดยประชาชนที่มีทะเบียนบ้านหรือมีสิทธิบัตรทองอยู่ใน 4 เขตนำร่อง 

ที่ต้องการเข้ารับการรักษาพยาบาลจะตรวจสอบสิทธิและขอรหัสเพื่อเข้าใช้บริการได้ด้วยระบบ SMS ตอบกลับอัตโนมัติ 

ด้วยการพิมพ์ NHSO เว้นวรรค ตามด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลักตามด้วยเครื่องหมาย # และรหัสของหน่วยบริการ 

การทำงานของ 2Way SMS เร่ิมต้นจากประชาชนที่พิมพ์โค้ด NHSO 

ส่งเลขที่บัตรประชาชนตามด้วยรหัสของหน่วยบริการ 

ส่ง SMS มาที่เบอร์ 4535333 

 

ระบบของไอทวิสทจะผ่านข้อมูลไปที่ server ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (NHSO server) 

ที่จะตรวจสอบกับฐานข้อมูลว่าเป็นหมายเลขบัตรประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตนำร่อง 

และรหัสของหน่วยบริการที่กดเข้ามาอยู่ในเขตบริการของประชาชนคนนั้นหรือไม่ 

 

กรณีข้อมูลถูกต้อง NHSO server จะผ่านข้อความที่จะให้ตอบกลับมาเป็นรหัสที่ประชาชนจะนำไปใช้แจ้งแก่หน่วยบริการเพื่อใช้สิทธิรักษาพยาบาล 

ส่วนข้อมูลไม่ถูกต้องเช่น กรณีเป็นประชาชนที่ไม่อยุ่ใน 4 เขตนำร่อง หรือเข้าไปใช้หน่วยบริการที่ไม่ตรงเขต 

ก็จะมีข้อความตอบกลับให้ประชาชนได้รู้รูปแบบปัญหาของตัวเอง 

FOLLOW US ON


ส่งได้ทุกระบบ


ช่องทางการชำระเงิน


L

บริษัท ไอทวิสท จํากัด

670 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

02-713-0991

081-817-4477

081-822-2226

FAX 02-3819-469

@911itwist

info@911itwist.com

นโยบายการรักษาความลับและข้อมูลของลูกค้า นโยบายการรับประกันความพอใจ ข้อตกลงการใช้งาน SMS