เลือกภาษา TH EN
 
0-2713-0991
บริษัท ไอทวิสท จำกัด
ฝ่ายดูแลลูกค้า 0-2713-0991

USER :
PASS :
เลือกภาษา TH   EN

ลงทะเบียนประชุมผู้ถือหุ้นด้วย 2Way SMS

ไม่ว่าจะเป็นงานสัมมนา งานอบรม งานประชุมผู้ถือหุ้น ที่ต้องมีขั้นตอนการยืนยันการเข้าร่วมงาน 

ระบบ SMS ตอบกลับอัตโนมัติหรือ 2Way SMS ช่วยให้การตอบรับจากผู้ที่ต้องการจะเข้าร่วมประชุมเป็นเรื่องง่าย 

ให้ความสะดวกทั้งผู้สนใจร่วมงานและทีมจัดงาน เพราะผู้สนใจร่วมงานสามารถกดส่ง SMS เข้ามา 

และจะได้รับข้อความตอบกลับเพื่อรู้ได้เลยทันทีว่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานสำเร็จหรือไม่

 

SMS ตอบกลับอัตโนมัติ หรือ 2Way SMS

เป็นระบบที่มีหมายเลขกลางคือเบอร์ 4535333 สำหรับรองรับ SMS ที่ส่งเข้ามาจากมือถือ 

โดยรองรับได้จากทั้ง 3 เครือข่าย AIS dtac และ true ก็กดใช้หมายเลขกลางเบอร์เดียวกัน 

รูปแบบที่นำมาใช้และเห็นกันอยู่ทั่วไปของ 2Way SMS คือการนำมาใช้ในรายการโทรทัศน์ 

หรือรายการวิทยุ ที่ผู้ดำเนินรายการจะให้คนกดเข้ามาร่วมโหวตหรือร่วมแสดงความคิดเห็น 

แต่ละรายการที่มีคนกดส่ง SMS เข้ามา ผู้ดำเนินรายการจะเห็นข้อความ 

หรือที่เห็นในรายการโทรทัศน์ก็คือมีการขึ้นแสดงบนหน้าจอให้เห็นทันทีเลยว่าส่งแสดงความคิดเห็นอะไรเข้ามา 

 

การใช้ระบบ SMS ตอบกลับในงานลงเบียนให้ความสะดวกแก่ผู้จัดงาน 

เพราะสามารถรับการลงทะเบียนได้จากผู้สนใจจะร่วมงานจำนวนมากๆได้พร้อมๆกัน 

 

ส่วนผู้สนใจร่วมงานก็สามารถกดส่งข้อความเข้ามาลงทะเบียนได้จากทุกเครื่อง 

เพราะมือถือทุกเครื่องมีฟังก์ชั่น SMS อยู่แล้ว 

 

ผู้จัดงานยังสามารถกำหนดข้อความตอบกลับอัตโนมัติภายใต้รูปแบบต่างๆได้แก่ 

-ข้อความตอบกลับยืนยันว่าลงทะเบียนร่วมงานสำเร็จ 

-ตอบกลับว่าได้รับข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อย 

-ตอบกลับเมื่อที่นั่งเต็มแล้ว 

-ตอบกลับว่าหมดช่วงเวลาสำรองที่นั่งแล้ว 

 

2Way SMS จาก iTWiST  กับการใช้งานจริงในการลงทะเบียนประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ใช้ระบบ SMS ตอบกลับอัตโนมัติ 

เป็นรูปแบบหนึ่งของการลงทะเบียนงานประชุมสามัญผู้ถึอหุ้น ประจำปี 2561

 

โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมกดส่ง SMS พิมพ์ TTA เว้นวรรคตามด้วยเลขที่บัตรประชาชน 

แล้วส่งเข้ามาที่เบอร์ 4535333 โดยจะมี SMS ตอบกลับอัตโนมัติไว้ก่อนเพื่อขอบคุณที่ร่วมลงทะเบียนกิจกรรม 

และทางบริษัทฯจะตรวจสอบและแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง 

 

การทำงานของ SMS ตอบกลับอัตโนมัตินี้จึงเปรียบเหมือนการมีระบบ Call Center ขนาดใหญ่

ที่พร้อมรับข้อมูลที่กดเข้ามาลงทะเบียนได้พร้อมกันเป็นจำนวนมากๆได้

ทำให้การจัดงานประชุมที่ต้องมีการลงทะเบียนจากคนจำนวนมากๆเป็นเรื่องง่ายๆ 

FOLLOW US ON


ส่งได้ทุกระบบ


ช่องทางการชำระเงิน


L

บริษัท ไอทวิสท จํากัด

670 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

02-713-0991

081-817-4477

081-822-2226

FAX 02-3819-469

@911itwist

info@911itwist.com

นโยบายการรักษาความลับและข้อมูลของลูกค้า นโยบายการรับประกันความพอใจ ข้อตกลงการใช้งาน SMS