SALE : 081-817-4477 หรือ 081-822-2226

นโยบายการรับประกันความพอใจ

Thai English

ที่ไอทวิสท เราเชื่อว่า ทุก SMS ที่ลูกค้าส่งเป็นข้อความสำคัญและผิดพลาดไม่ได้  ดังนั้นเพื่อรับประกันถึงความพึงพอใจและคุณภาพของบริการ เรายินดีคืนค่าบริการให้เต็มจำนวนของ SMS ที่ลูกค้าซื้อภายใน 100 วันนับจากวันที่ชำระค่าบริการ 

วิธีการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินซื้อบริการ SMS

  1. ลูกค้าที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ไอทวิสทจะคืนเข้าบัตรเครดิตที่ทำการสั่งซื้อ
  2. ลูกค้าในนามบริษัท ไอทวิสทจะคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารในนามของบริษัทที่ซื้อ 

ลูกค้า

คุณภาพยืนยันได้จากลูกค้าชั้นนำทั้วประเทศ ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน จำนวนมาก