SALE : 081-817-4477 หรือ 081-822-2226
บริการ sms

SMS API

บริการสำหรับงานพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ SMS Gateway ของไอทวิสท ก็รองรับรูปแบบการส่ง SMS แบบเชื่อมต่อผ่าน API

สำหรับ นักพัฒนา ที่ต้องการเชื่อมต่อระบบผ่าน API เพียงแค่ซื้อแพคเกจ SMS ตามปกติ ที่เริ่มต้นที่ 2,000 ข้อความและ แจ้ง IP Address ของ server ที่จะใช้เชื่อมต่อเข้ามา เราดำเนินการเปิด Firewall ให้ภายใน20 นาที ก็สามารถใช้งานได้ทันที

ขั้นตอนการแจ้งขอใช้บริการ API

แจ้ง IP Address ของ server ที่จะติดต่อเข้ามา โดยมีวิธีในการตรวจสอบหาค่า IP Address ที่แท้จริงดังนี้ โดยให้ลูกค้าเรียก http://sms2.911itwist.com/htdocs/CheckIP.jsp จาก Server ที่ใช้ส่ง ซึ่ง URL นี้จะแจ้ง IP Address ขาออกที่ถูกต้องออกมา

ตัวอย่าง CODE & Document สำหรับการเชื่อมต่อ

มีเอกสาร ตัวอย่างการเชื่อมต่อ API ให้เมื่อสมัครใช้บริการ สามารถขอไฟล์เอกสารคู่มือเพิ่มเติมได้ หรือ download ได้โดยตรงจากหน้าเว็บ

คู่มือการเชื่อมต่อ API ดาวน์โหลดได้ที่นี่ SMS_iTwist_API_3.pdf

URL ของไอทวิสท คือ http://tunnel.911itwist.com:8080/servlet/sendSMS.do

การใช้งานและการเชื่อมต่อกับระบบ API ของ iTWiST ไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อน มีตัวอย่างการเขียนเชื่อมต่อหลากหลายภาษา สำหรับนักพัฒนาระบบ

คู่มือการเชื่อมต่อ API ดาวน์โหลดได้ที่นี่ SMS_iTwist_API_3.pdf

สำหรับผู้ที่สนใจบริการ หรือผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถาม ขอคำปรึกษาได้โดยตรงอย่างรวดเร็วที่ Line@ ของบริษัท ที่ไอดี : @911itwist

ตารางสรุปคู่มือการเชื่อมต่อ API

API API แบบเช็คยอดเครดิต SMS คงเหลือ
คู่มือการเชื่อมต่อ คู่มือการเชื่อมต่อ API API-Check Balance
URL ของไอทวิสท http://tunnel.911itwist.com:8080/servlet/sendSMS.do http://tunnel.911itwist.com:8080/servlet/CheckBalance.do
ลูกค้า

คุณภาพยืนยันได้จากลูกค้าชั้นนำทั้วประเทศ ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน จำนวนมาก