SALE : 081-817-4477 หรือ 081-822-2226

บริการ แจ้งการโอนเงิน

กรุณากรอกข้อมูล และ แนบหลักฐานการโอนเงิน ให้ครบถ้วนก่อนส่งข้อมูล

ลูกค้าสามารถแจ้งการชำระค่าบริการผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ได้โดย ระบุ User, ชื่อ-นามสกุล และเบอร์มือถือ มาพร้อมหลักฐานการโอน หรือช่องทางต่างๆ

  • 1. แฟกซ์ หลักฐานการโอนมาที่เบอร์ 0-2381-9469
  • 2. LINE : @911itwist
  • 3. อีเมล์ หลักฐานการโอนมาที่ info@911itwist.com
  • 4. อัพโหลดหรือถ่ายภาพ ใบโอน ผ่านหน้าเว็บไซต์ของไอทวิสท

สำหรับ นิติบุคคล ที่ต้องการหัก ภาษี ณ ที่ จ่าย

ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่ จ่าย ได้ 3% โดยภาษีที่หัก นั้นจะต้องหัก ณ ราคา ก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณา ใส่รายละเอียดในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนี้

บริษัท ไอทวิสท จำกัด (สำนักงานใหญ่)
670 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105547131511

หมายเหตุ:

- ขอความกรุณาส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตามที่อยู่ 1053 ถ.สุขุมวิท 71 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
- บริษัท ไอทวิสท จะออกใบกำกับภาษี ภายหลังจากที่ได้รับ 'หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย' เรียบร้อยแล้ว

The field is required mark as *

โอนเงินผ่านธนาคาร ตู้ ATM หรือ อินเตอร์เนตแบงค์กิ้ง

ลูกค้าสามารถชำระค่าบริการผ่านทาง ธนาคาร ตู้ ATM หรือช่องทางอื่นๆ โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท

ชื่อบัญชี บริษัท ไอทวิสท จำกัด

ธนาคาร กรุงไทย

เลขที่บัญชี : 053-0-02056-4
สาขา : เอกมัย
บัญชี : ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี บริษัท ไอทวิสท จำกัด

ธนาคาร กสิกรไทย

เลขที่บัญชี : 059-2-37986-6
สาขา : เอกมัย
บัญชี : ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี บริษัท ไอทวิสท จำกัด

ธนาคาร ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี : 078-2-26421-3
สาขา : เอกมัย
บัญชี : ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี บริษัท ไอทวิสท จำกัด

ธนาคาร กรุงเทพ

เลขที่บัญชี : 063-0-22559-7
สาขา : เอกมัย
บัญชี : ออมทรัพย์

ลูกค้า

คุณภาพยืนยันได้จากลูกค้าชั้นนำทั้วประเทศ ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน จำนวนมาก