SALE : 081-817-4477 หรือ 081-822-2226
บริการ sms

WEB SMS

บริการส่งข้อความสำคัญเข้ามือถือพร้อมๆกัน เป็นจำนวนมาก ช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน เพิ่มเป้าหมายทางด้านธุรกิจ เราเชื่อใน SMS ว่าเป็นสื่อที่มี "ประสิทธิภาพ

ที่ไอทวิสท “ ข้อความสำคัญ ต้องเข้าถึง

ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถสื่อสารถึงลูกค้าจำนวนมากๆในครั้งเดียวด้วยระบบ SMS ผ่านเว็บ ทำให้การทำงานคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเงิน และเวลาในการแจ้งเรื่องสำคัญ

SMS แม่นยำตรวจสอบได้

รายผลการส่งเป็นรายเบอร์ คิดค่าบริการเฉพาะเบอร์ที่ได้รับ SMS เท่านั้น

ตั้งชื่อผู้ส่งเป็น ธุรกิจของคุณ

แบรนด์เป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องสร้างให้ลูกค้าจดจำให้ได้

 • - ซึ่งสร้างได้ด้วยการย้ำให้เห็นซ้ำๆ
 • - ชื่อผู้ส่ง Sender ที่ใช้ส่ง SMS จึงต้องเป็นชื่อแบรนด์ของธุรกิจเท่านั้น

พร้อมช่วยเหลือดูแล

ภารกิจของการเป็นระบบสื่อสารข้อความสำคัญ เราจึงต้องพร้อมช่วยเหลืออยู่ในทุกช่องทางติดต่อ

Package WEB SMS

กรณีที่ซื้อ 50,000 SMS ขึ้นไป กรุณาติดต่อ 0-2713-0991

เริ่มต้น

1,500 ฿

Free 14 days trial, you can use over 20 basic features

 • จำนวน 2,000 SMS

 • ราคา 0.75 ต่อ SMS

 • มีระบบจัดการผ่านเว็บไซต์

 • เก็บประวิติการส่ง SMS สามารถดูย้อนหลังได้

 • API Support PHP, JAVA, อื่นๆ

ขายดี

3,500 ฿

Free 14 days trial, you can use over 20 basic features

 • จำนวน 5,000 SMS

 • ราคา 0.70 ต่อ SMS

 • มีระบบจัดการผ่านเว็บไซต์

 • เก็บประวิติการส่ง SMS สามารถดูย้อนหลังได้

 • API Support PHP, JAVA, อื่นๆ

สุดคุ้ม

6,500 ฿

Experience all premium features and only one-time payment

 • จำนวน 10,000 SMS

 • ราคา 0.65 ต่อ SMS

 • มีระบบจัดการผ่านเว็บไซต์

 • เก็บประวิติการส่ง SMS สามารถดูย้อนหลังได้

 • API Support PHP, JAVA, อื่นๆ

สุดคุ้ม
Cool
ถูกสุด

18,000 ฿

Experience all premium features and only one-time payment

 • จำนวน 30,000 SMS

 • ราคา 0.60 ต่อ SMS

 • มีระบบจัดการผ่านเว็บไซต์

 • เก็บประวิติการส่ง SMS สามารถดูย้อนหลังได้

 • API Support PHP, JAVA, อื่นๆ

คุณสมบัติระบบส่ง SMS

เราเชื่อใน SMS ว่าเป็นสื่อที่มี "ประสิทธิภาพ" ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถสื่อสารถึงลูกค้า จำนวนมากๆในครั้งเดียว ด้วยระบบส่ง SMS ผ่านเว็บ ทำให้การทำงานคล่องตัวสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเงิน และเวลาในการแจ้งเรื่องสำคัญข้อความสำคัญ ส่งด้วย iTWiST

 • กำหนดชื่อผู้ส่ง (Sender Name) ได้สูงสุด 11 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
 • รับประกันไม่หักเครดิต SMS ที่ส่งไม่ถึงมือถือ
 • ใส่เบอร์มือถือได้ทีเดียวพร้อมกันหลายๆเบอร์ โดยไม่จำกัดจำนวน
 • ส่งแบบ Long SMS ได้ ผู้รับเปิดอ่านข้อความยาวๆได้ต่อเนื่อง
 • สามารถตั้งเวลาส่ง SMS ได้ล่วงหน้าตลอด 24 ชั่วโมงหรือแบบข้ามปี
 • ส่ง SMS ได้ทุกภาษาไม่ว่าจะเป็น ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ
 • ทุกแพคเกจรองรับการเชื่อมต่อ API สำหรับนักพัฒนา
ลูกค้า

คุณภาพยืนยันได้จากลูกค้าชั้นนำทั้วประเทศ ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน จำนวนมาก